Aanmelden van nieuwe cliënten

Op dit moment is er helaas een langdurige cliëntenstop. U kunt natuurlijk contact met mij opnemen voor de (toekomstige) mogelijkheden.

Voor verwijzers (gemeente/huisarts/psycholoog)
Meijer Coaching is hoofdaannemer van het Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek en daardoor gecontracteerd voor de Jeugdwet/WMO Gooi & Vechtstreek.