Wachttijd

De wachttijd voor aanmelding en coaching of begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag en mijn agenda. Natuurlijk moeten afspraken ook passen binnen het schoolrooster en andere bezigheden van uw kind. Soms is het mogelijk om tijdens een tussenuur af te spreken en/of bied ik begeleiding op school.

Begeleiding via uw gemeente
Begeleiding die wordt vergoed via uw gemeente is altijd langdurig (zes tot twaalf maanden of langer). Ik bied begeleiding op werkdagen in de ochtend en de middag. Behalve op woensdagochtend en vrijdagmiddag.
De mogelijkheden voor begeleiding zijn op dit moment: geen mogelijkheden.

Coaching voor particulieren
Coaching die wordt betaald door particulieren is meestal kortdurend (enkele weken tot zo’n zes maanden). Ik bied coaching aan op werkdagen in de ochtend en de middag. Behalve op woensdagochtend en vrijdagmiddag.
De mogelijkheden voor coaching zijn op dit moment: geen mogelijkheden.

In alle gevallen nodig ik u graag uit om contact met mij op te nemen voor de (toekomstige) mogelijkheden.

Voor verwijzers (gemeente/huisarts/psycholoog)
Meijer Coaching is hoofdaannemer van het Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek en daardoor gecontracteerd voor de Jeugdwet/WMO Gooi & Vechtstreek.