Aanmelden nieuwe cliënten

Er is beperkt ruimte voor nieuwe cliënten. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Voor verwijzers

Bent u gemeente-consulent, psycholoog of huisarts? Ik ben eigenaar en hoofdaannemer van het Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek. Hierdoor ben ik gecontracteerd voor de Jeugdwet/WMO regio Gooi en Vechtstreek & voor de WMO in Eemnes.