Coaching bij gedrag

Leer je autisme of ADHD-gedrag beter begrijpen.

Autisme en ADHD worden gezien als ontwikkelingsstoornissen omdat deze in aanleg vanaf de geboorte aanwezig zijn en kinderen en jongeren in hun gehele ontwikkeling hier last van kunnen hebben. Bio-psychologe Martine Delfos doet veel onderzoek naar ASS. Zij noemt  autisme een vertraagde ontwikkeling van het brein, waardoor kinderen zich langzamer ontwikkelen dan leeftijdgenoten (Delfos in Kinderen en gedragsproblemen, 2012).

Psycho-educatie

Snappen wat een stoornis inhoudt met oog voor de sterke kanten ervan, doe ik graag via werkboeken voor jongeren die dagelijkse onderwerpen aan de orde stellen. Deze gestructureerde vorm van psycho-educatie is nuttig voor het zelfbeeld van jouw kind.

Omgeving

Naast jezelf beter begrijpen heb ik ook oog voor de omgeving. Voor een deel is ook aanpassingen in de omgeving nodig. Zoals voorspelbaarheid en een rustige plek om te ont-prikkelen als prikkels teveel worden. Ook kijk ik naar welke prikkels de overhand hebben en hoe je kind hier zelf invloed op kan zien uit te oefenen.

Piekeren

Vooral jongeren met een autisme spectrum stoornis kunnen last hebben van veel pieker-gedachten. Zeker in deze Corona-tijd hebben veel mensen hier meer last van. Daarom is structuur en afleiding in het dagelijks leven belangrijk. Ook helpend kan zijn om pieker-momenten met jezelf af te spreken.

Sociaal vaardig

Small-talk gesprekken vinden mensen met ASS lastig; liever komen ze direct met de boodschap die ze willen afgeven. Dit leidt vaak tot onbegrip van de omgeving, bijvoorbeeld op stage of bijbaan. Via instructie-kaarten bespreken we de vaak verborgen regels voor een goed gesprek, zoals eerst contact zoeken en je verhaal inleiden. We kunnen dit in een rollenspel oefenen.

Emoties

Emoties zoals boosheid kunnen soms heftiger zichtbaar zijn, zie ik bij mijn doelgroep. Via de ‘boosheid-thermometer’ bekijk ik samen met jouw zoon of dochter, wanneer en hoe boos-zijn eruit ziet? Vragen als wie er last van heeft, hoe je zo’n emotie voelt aankomen en weer kan proberen te verkleinen, komen aan de orde.

Resultaat

Na de coaching begrijpen pubers & adolescenten beter waarom ze bepaald gedrag vertonen en hebben ze handvatten om hiermee beter om te gaan.

Vragen over coaching bij gedrag?

CONTACT