Coaching bij gedrag

Leer je autisme of ADHD beter begrijpen.

Niet alle mensen met ADHD zijn even druk en niet iedereen met autisme vindt communiceren lastig. In coaching bij gedrag gaan we op zoek naar specifieke kenmerken van jongeren die vaak een link met hun stoornis hebben. Als je dit weet/begrijpt kan je er zelf vaak beter mee omgaan. Daarnaast voelen veel jongeren zich eenzaam of piekeren veel. Bijvoorbeeld als gevolg van Corona waardoor school en vriendschappen anders dan normaal lopen. Hoe coaching hierbij helpt lees je op deze pagina.

Bij de volgende onderwerpen kan ik je helpen
  • Autisme/ADHD begrijpen (psycho-educatie)
  • Omgaan met prikkels
  • Stress
  • Faalangst
  • Piekeren
  • Eenzaamheid
  • Sociaal (on)handig
  • Vriendschappen aangaan en vasthouden
  • Leren denken in oplossingen
Hoe werkt coaching in de praktijk?

In de praktijk zie ik kinderen of jongeren vaak eenmaal per week gedurende één uur. De basis is altijd structuur; wat ga je deze week doen en hoe (goed) lukte dat de vorige week? Dat betekent dat we veel samen in gesprek zijn, waarbij ik probeer of de ander zelf zoveel mogelijk oplossingen voor vragen of problemen kan bedenken. Al pratende gebruiken we schema’s, mindmaps, werkboeken of coach-kaarten die bijvoorbeeld een gedachte of emotie tonen.

Daarnaast gebruik ik technieken uit de cognitieve gedragstherapie die de samenhang tussen gedachten en gedrag laten zien. Ook probeer ik jongeren zoveel mogelijk positief te leren denken omdat met een ‘groei mindset’ dingen veel beter lukken in het dagelijks leven. Verder baseer ik mijn coaching zoveel als mogelijk op wat bewezen effectief is, zoals onder andere beschreven in de Richtlijnen voor jeugdhulp.

Vragen over coaching bij gedrag?

CONTACT