Coaching bij gedrag

Over hoe jouw puber zijn/haar gedrag kan verbeteren.

Jongeren hebben in de puberteit te onderzoeken wie ze (willen) zijn,  met vriendschappen en relaties om te gaan, zelfstandig te worden en steeds meer afstand te nemen van hun ouders. Ondertussen verandert hun lichaam en hun denken en worden ze continu beïnvloedt door vooral online informatie en allerlei verleidingen. Dit kan stress geven en leiden tot gedrag waar zijzelf of juist hun omgeving last van heeft. Hoe coaching helpt bij gedrag lees je op deze pagina.

Van probleem via oplossing naar doel

Jongeren met een probleem – bijvoorbeeld te veel piekeren –  hebben in coaching te leren hiermee om te gaan. Hoe werkt dit? We starten met een duidelijke beschrijving van het probleem. Daarna bespreken we hoe het gewenste doel eruit zou kunnen zien door dit visualiseren. Hierna onderzoeken we welke kwaliteiten jouw puber al heeft die helpen om het gewenste doel te bereiken. Én hoe deze (meer) zijn in te zetten om het doel te bereiken. Tot slot maken we afspraken over welke stappen jouw kind zal zetten. Bij een volgende coach-sessie evalueren we hoe het is gegaan.

Welke behoefte zit er achter het probleem?

Veel problemen hebben een onderliggende, vaak nog onzichtbare behoefte, zoals het deel van de ijsberg dat onderwater zit. Het is belangrijk om ook deze behoeften te onderzoeken omdat anders het probleem niet echt opgelost wordt. Piekeren ontstaat bij autisme vaak door een gebrek aan overzicht, zoals voor school. Of te veel gamen komt doordat school niet goed gaat en je door gamen je kop in het zand steekt. En hierdoor gaat school nog minder goed…

Bij welke leerdoelen helpt David?
 • Minder piekeren
 • Autisme en/of ADHD herkennen en begrijpen
 • Beter omgaan met prikkels
 • Minder stress ervaren
 • Minder last van faalangst
 • Minder snel boos worden
 • Sociaal handiger in de omgang door het gebruiken van scripts in gesprekken bij autisme
 • Vriendschappen beginnen en vasthouden door opkomen voor jezelf, samenwerken en omgaan met kritiek/ruzie
 • Jezelf beter leren kennen en leren keuzes te maken
 • Gezonder omgaan met beeldschermen
 • Gezondere leefstijl door gezond te eten, goed te bewegen en goed te slapen
 • Leren denken in oplossingen door het ontwikkelen van een groei-mindset
 • Beter omgaan met pesten (voor pesters en voor wie gepest wordt)
Praktijkvoorbeeld Stijn

Coaching bij gedrag gaat over het bewust maken van gedrag bij jongeren, samen onderzoeken wat er achter het gedrag zit en wat iemand nodig heeft om weer goed te functioneren.

Neem de 15-jarige Stijn (niet zijn echte naam), bekend met de autisme-vorm PDD-NOS en leerling in 3 havo. Op school gaat het niet zo goed; hij haalt matige cijfers en spijbelt soms. Zijn ouders noemen hem game-verslaafd. Bij presentaties voor de klas voelt Stijn veel onrust bij zichzelf.

Het resultaat

In de coaching hebben we gewerkt aan minder gamen en meer bezig zijn met andere hobby’s, zoals het vliegen met zijn drone. Om zich rustiger te voelen bij een presentatie hebben we dit geoefend en kent Stijn tips om zich te ontspannen. Ook bleek dat hij nooit vragen stelt aan docenten, terwijl hij wel veel vragen had. Na een gesprek op school is afgesproken dat docenten Stijn stimuleren om tijdens elke les om uitleg te vragen. Uiteindelijk gaat Stijn over naar de vierde klas, zit hij minder achter zijn computer en hebben ouders en Stijn beter contact met elkaar.

Meer weten over hoe ik jouw kind kan helpen?

CONTACT