Coaching bij gedrag

Leer je autisme of ADHD beter begrijpen.

Mensen met een concentratiestoornis kunnen hun aandacht lastig en vaak kort vasthouden. Bij ADHD zijn zij ook nog eens drukker in hun gedrag. De combinatie van het aanpassen van de omgeving (structuur), psycho-educatie (uitleg over de stoornis) en eventueel gedragstherapie/medicatie wordt als de beste behandeling gezien. Wie een autisme-stoornis heeft kampt vooral met problemen in de (sociale) communicatie. Vaak is er een hyperfocus voor één onderwerp. Autisme is niet te genezen. Aanpassen van de omgeving is het meest effectief, door het bieden van structuur en voorspelbaarheid. Ook kan trainen van vaardigheden en het begeleiden in het dagelijks leven veel helpen.

Eenzaam & stress door Corona

Door de Corona-epidemie voelen veel jongeren zich meer eenzaam, depressief of gestresst dan anders. Zeker studenten die niet meer thuis wonen en aan een nieuwe studie zijn begonnen worden zwaar getroffen.  Maar ook scholieren die nog thuiswonen kunnen zich heel eenzaam voelen. Coaching kan in deze situatie jongeren helpen om hun hart te luchten, positiever te leren denken, te zorgen voor een goed dag- en nachtritme, gezonde voeding en blijven bewegen. Voor jongeren die zich eenzaam voelen en online steun willen krijgen, kunnen ook eens kijken op de website van eenzamejongeren.com.

Psycho-educatie

Snappen wat een stoornis inhoudt met oog voor de sterke kanten ervan, doe ik graag via werkboeken voor jongeren die dagelijkse onderwerpen aan de orde stellen. Deze gestructureerde vorm van psycho-educatie is nuttig voor het zelfbeeld van jouw kind. Voor jongeren met vragen over psychische problemen is ook een Brainwiki met antwoorden op veelgestelde vragen.

Maak omgeving sterker

Kinderen en jongeren leunen (terecht) veel op de steun van jou als ouder(s). Hoe ouder kinderen worden, hoe minder zij dit vaak waarderen. Het is de uitdaging om te zorgen dat jongeren minder steun van anderen nodig hebben, door hun omgeving te versterken. Denk aan een agenda, wekker of app.

Piekeren

Vooral jongeren met een autisme spectrum stoornis herkennen pieker-gedachten. Daarom is structuur en afleiding in het dagelijks leven belangrijk. Ook helpend is om pieker-momenten met jezelf af te spreken, om zo te proberen om je gedrag te beperken.

Sociaal vaardig

Mensen met autisme lijken vaak dingen in hun eentje te willen doen. Meestal hebben zij wel behoefte aan (intieme) sociale contacten, maar weten deze niet goed aan te gaan of te onderhouden. Soms leidt dit tot sociale angst. Ik wil jongeren helpen door de ‘verborgen regels’ van gesprekken uit te leggen, samen te oefenen en kijken wat vriendschappen voor hen betekenen.

Emoties

Emoties (zoals bang of bedroefd) kunnen soms heftiger zichtbaar zijn zie ik bij mijn doelgroep. Via de ‘boosheid-thermometer’ bekijk ik samen met jouw zoon of dochter, wanneer en hoe boos-zijn eruit ziet? Vragen als wie er last van heeft, hoe je zo’n emotie voelt aankomen en weer kan proberen te verkleinen, komen aan de orde.

Resultaat

Na de coaching begrijpen pubers & adolescenten beter waarom ze bepaald gedrag vertonen en hebben ze handvatten om hiermee beter om te gaan.

Vragen over coaching bij gedrag?

CONTACT