Coaching bij zelfstandigheid

Zelfstandigheid ontwikkelen is dé kerntaak voor jongeren.

Zelfstandig worden kost pubers met autisme of ADHD vaak meer tijd. Ook hebben ze hier meer en langduriger hulp bij nodig, zo merk ik in de dagelijkse praktijk. Hoe coaching hierbij helpt lees je op deze pagina.

Zelfredzaam

Of het nu gaat om de puber van 13 jaar die zijn of haar bed niet zelf uitkomt om naar school te gaan. Of de 19-jarige die vanuit autisme niets zelfstandig lijkt te kunnen regelen. Meer zelfstandig en zelfredzaam gedrag is wat ouders graag zien bij hun kind. Soms spelen er problemen in de communicatie, zoals niet om hulp vragen. Een andere keer blijkt het lastig om iets wat je hebt geleerd op school, ook toe te passen op stage. En tot slot.. pubers zijn ook zeker wel eens lui!

Bij de volgende onderwerpen kan ik je helpen
  • Dag- en nachtritme
  • Gezond omgaan met gamen
  • Persoonlijke zelfzorg
  • Grip geld uitgeven
  • Bijbaan zoeken
  • Vriendschappen aangaan/vasthouden
  • Voorbereiden op toekomstig op kamers wonen, bijvoorbeeld door te leren koken
  • Begeleiden bij wonen op kamers (schoonmaken, gezond eten)
Hoe werkt coaching in de praktijk?

In de praktijk zie ik kinderen of jongeren vaak eenmaal per week gedurende één uur. De basis is altijd structuur; wat ga je deze week doen en hoe (goed) lukte dat de vorige week? Dat betekent dat we veel samen in gesprek zijn, waarbij ik probeer of de ander zelf zoveel mogelijk oplossingen voor vragen of problemen kan bedenken. Al pratende gebruiken we schema’s, mindmaps, werkboeken of coach-kaarten die bijvoorbeeld een gedachte of emotie tonen.

Daarnaast gebruik ik technieken uit de cognitieve gedragstherapie die de samenhang tussen gedachten en gedrag laten zien. Ook probeer ik jongeren zoveel mogelijk positief te leren denken omdat met een ‘groei mindset’ dingen veel beter lukken in het dagelijks leven. Verder baseer ik mijn coaching zoveel als mogelijk op wat bewezen effectief is, zoals beschreven in de Richtlijnen voor jeugdhulp.

Vragen over coaching bij zelfstandigheid?

CONTACT