Coaching voor ouders

Meedenken met jou als ouder(s) zodat je er niet alleen voor staat.

Uit ervaringsverhalen van ouders weet ik dat de acceptatie en omgaan met een stoornis van kinderen lastig kan zijn en tijd kost. Waar in de meeste gezinnen de opvoeding min of meer vanzelf gaat, vraagt opvoeden vooral bij autisme, andere opvoed-skills van jou als ouder.

Communicatie

Zeker kinderen met autisme hebben een grote behoefte aan concrete communicatie. Zeg dus wat je van je kind verwacht met zo min mogelijk emotie. Leg eerst uit waarom je iets wilt en geef daarna pas de instructie. ‘Geef me de 5’ is een bekende manier om een duidelijke boodschap over te brengen; wat moet het kind doen, hoe, wanneer, waar en met wie? Deze duidelijkheid werkt trouwens voor alle mensen met autisme, ook als zij volwassen zijn.

Acceptatie

Ouders hebben vaak tijd nodig om een diagnose als autisme te verwerken en te accepteren. Zeker als de diagnose in de puberleeftijd wordt vastgesteld. Veel puzzelstukjes vallen dan ineens op hun plek. Maar het kan lastig blijven als jouw zoon of dochter nauwelijks communiceert in het gezin of zich afsluit voor jouw hulp bij school. Voor ouders helpt het om dit gedrag via psycho-educatie (uitleg over autisme) beter te begrijpen. En om verwachtingen bij te stellen en de focus te leggen op de dingen die wel goed gaan thuis.

Wees consequent

Natuurlijk ben je als ouder geen robot en heb je ook wel eens een minder goede dag. Toch helpt het enorm als ouders voorspelbaar en consequent opvoeden. Uit onderzoek is bekend dat belonen meestal beter werkt dan straffen. Bij kinderen met ASS werkt straffen meestal niet, doordat ze geen goede verbinding leggen tussen hun gedrag en de straf. Lastig gedrag negeren werkt bij deze kinderen meestal ook niet. Probeer te kijken welke boodschap er onder dit gedrag zit? Zoek een alternatief voor niet-gewenst gedrag, zoals afleiding.

Gedragsproblemen

Kinderen en jongeren komen door de impulsiviteit en hyperactiviteit door hun ADHD geregeld in problemen met hun omgeving. Ze lijken onbereikbaar voor de ouders en krijgen vaak alleen op een negatieve manier aandacht. Voor het aanleren van gedrag is positieve aandacht nodig. Pubers met ADHD opvoeden is dan ook een zware opgave. Probeer als ouder(s) positief gedrag te belonen door ook oog te hebben voor de positieve kanten van je zoon of dochter.

Resultaat

Na de coaching heb je als ouder(s) meer handvatten bij het opvoeden van je zoon of dochter, zoals bij autisme kijken via de zogenaamde autibril om gedrag beter te begrijpen.

Meer tips over opvoeden bij ASS of ADHD?

CONTACT