Disclaimer & Bedrijfsinformatie

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Meijer Coaching sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

KvK
Meijer Coaching staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32109180 sinds 15-06-2005 te Hilversum.

BTW-nummer
174538777.B04