Disclaimer & Bedrijfsinformatie

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Meijer Coaching sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

KvK
Meijer Coaching staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32109180 op 15-06-2005 te Hilversum.

BTW-nummer
174538777.B04

VOG
David is in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze wordt elke twee jaar opnieuw aangevraagd. Op verzoek ontvangt u hiervan een kopie.