Gedrag

Leren omgaan met je emoties

 

Game over!

Beter leren omgaan met (te veel) gamen

1
1

Welk gedrag past bij de leeftijd van uw kind en welk gedrag is verklaarbaar door een stoornis? De antwoorden op deze vragen helpt om (lastig) gedrag te begrijpen.

Aanpak

Vaak worden kinderen aangemeld door u als ouder(s) omdat u of de school hinder van bepaald gedraag ervaart. Daardoor kan de vraag van de ouder(s) een hele andere vraag voor uw kind betekenen. Voor de coaching betekent dit eerst het opbouwen van vertrouwen.

Werkwijze

Voordat de coaching start is er een intakegesprek en daarna schrijf ik een plan van aanpak. Desgewenst kunt u eerst gratis en vrijblijvend kennismaken.

Gamen

Als kinderen niet meer kunnen stoppen met gamen slapen ze vaak minder en doen te weinig voor school. Bij een (dreigende) game-verslaving ga ik hierover in gesprek met uw zoon of dochter. Daarbij bied ik inzicht in het verschil tussen een hobby beoefenen en game-verslaafd zijn. Ik kijk met uw kind naar alternatieven om minder te gamen en wat dit hem/haar en het gezin oplevert?

Emoties

Sommige pubers kampen met depressieve of eenzame gevoelens. Of worden vaker boos dan goed is of reageren te angstig op situaties. Ook kan de scheiding van de ouders veel impact op het kind hebben. Op basis van onder andere methoden uit de cognitieve gedragstherapie help ik jongeren om via positieve gedachten hun stemming en gedrag te verbeteren. Dit helpt ook om faalangst te verminderen.

Overprikkeld

Geluiden, beelden en geuren ervaren mensen met autisme vaak sterker dan anderen. Ik leg hun dit uit waardoor ze beter begrijpen wat er gebeurt. Via zelfhulpboeken onderzoeken we samen de oorzaken en bedenken we oplossingen die helpen. Hierdoor is er meer concentratie in de klas of thuis, tijdens huiswerk maken of leren. Soms verbetert hierdoor ook de nachtrust.

Schoolmotivatie

Ik help scholieren om storende gedachten op te sporen en om te zetten in helpende gedachten. Zoals de overtuiging dat een docent een leerling niet mag en daardoor een leerling weinig voor een vak leert. Of door te kijken naar de toekomstige studiekeuze.

Resultaat

Na de coaching begrijpen kinderen beter waarom ze bepaald gedrag vertonen, zoals (te) bang of (te) boos worden of zich depressief voelen. Maar vooral hebben ze handvatten om hier beter mee om te gaan. Dat is prettig voor henzelf en hun omgeving.

Veel voorkomende hulpvragen

Beter omgaan met overprikkeling
Beter omgaan met gamen/schermgebruik
Beter omgaan met depressieve gevoelens
Beter omgaan met faalangst, boosheid en scheiding

Vragen over hoe mijn aanpak uw kind kan helpen?

contact