Het motivatie-onderzoek biedt jongeren veel inzicht in hun gedrag.

Doelen bij coaching bij gedrag

  • Minder faalangst
  • Beter omgaan met boosheid, zorgen of angsten
  • Behendiger zijn in sociale vaardigheden (psycho-educatie bij autisme)
  • Betere werkhouding in de klas, zoals omgaan met docenten/leerlingen
  • Verbeterde stemming
  • Beter omgaan met prikkels uit je omgeving
  • Meer antwoorden op vragen over de ontwikkeling als puber

Werkwijze

Om een beter beeld te krijgen van hoe uw kind de school- en thuissituatie ervaart, gebruik ik de MZO, de online vragenlijst Motivatie Zelf Onderzoek. Dit geeft een goed beeld van hoe uw kind zelf oordeelt over motivatie voor school, faalangst, welbevinden, concentratie en leervaardigheden. Ook levert het antwoorden op in hoeverre uw kind zich gesteund voelt door de school en thuis.

Bij omgaan met emoties en psycho-educatie over autisme gebruiken we verschillende werkboeken voor jongeren, zoals Autisme in mij, Mijn boosheid onder controle en Overprikkeling voorkomen.

Om faalangst te verminderen gebruik ik oplossingsgerichte technieken uit de CGT, de cognitieve gedragstherapie.

 

Resultaat

Na de coaching begrijpen pubers & adolescenten beter waarom ze bepaald gedrag vertonen en hebben ze handvatten om hiermee beter om te gaan.

Vragen over hoe mijn aanpak uw kind kan helpen?

contact