Gedrag

Leren omgaan met je emoties

 

Game over!

Beter leren omgaan met (te veel) gamen

1
1

Welk gedrag past bij de leeftijd van uw kind en welk gedrag is verklaarbaar door een stoornis? De antwoorden op deze vragen helpt om (lastig) gedrag te begrijpen.

Aanpak

Vaak worden kinderen aangemeld door u als ouder(s) omdat u of de school hinder van bepaald gedraag ervaart. Ik vind het belangrijk om met uw puber ook te kijken naar wat hij of zij zelf voor doelen heeft. Dat begint met het opbouwen van vertrouwen.

Werkwijze

Voordat de coaching start is er een intakegesprek en daarna schrijf ik een plan van aanpak.. Desgewenst kunt u eerst gratis en vrijblijvend kennismaken.

Gamen

Veel jongeren spelen games. Dat wordt een probleem als stoppen niet meer lukt en school hieronder lijdt. Bij een game-verslaving ga ik hierover in gesprek met uw zoon of dochter. Daarbij bied ik inzicht in het verschil tussen een hobby beoefenen en game-verslaafd zijn. In het laatste geval kijk ik met uw kind naar alternatieven om minder te spelen en wat dit oplevert.

Emoties

Adolescenten hebben vaak meer vragen dan antwoorden. Sommigen kampen met depressieve gevoelens. Of worden vaker boos dan goed is of reageren te angstig op situaties. Op basis van methoden uit de cognitieve gedragstherapie help ik jongeren om via positieve gedachten hun stemming en gedrag te verbeteren. Dit helpt om bijvoorbeeld faalangst te verminderen bij het maken van een toets op school.

Overprikkeld

Autisten en ADHD’ers hebben veel last van overprikkeling door hun omgeving. Geluiden, beelden en geuren ervaren zij sterker dan anderen. Ik leg hun dit uit waardoor ze beter begrijpen wat er gebeurt. Via zelfhulpboeken onderzoeken we samen de oorzaken en bedenken we oplossingen die helpen. Hierdoor is er meer concentratie in de klas of thuis, tijdens huiswerk maken of leren. Soms verbetert hierdoor ook de nachtrust.

Schoolmotivatie

Menig puber ziet weinig nut in alle vakken op de middelbare school. Werken aan de studiekeuze kan helpend zijn. Ook kan uw kind zich laten demotiveren door medeleerlingen of docenten, ook al is dat niet altijd terecht. Ik help scholieren om storende factoren op te sporen en om te zetten in werkende oplossingen.

Resultaat

Na de coaching begrijpen kinderen beter waarom ze bepaald gedrag vertonen, zoals (te) bang of (te) boos worden of zich depressief voelen. Maar vooral hebben ze handvatten om hier beter mee om te gaan. Dat is prettig voor henzelf en hun omgeving.

Resultaten coaching bij gedrag:

 

● Beter omgaan met overprikkeling
● Beter omgaan met gamen
● Beter omgaan met depressieve gevoelens
● Beter omgaan met angsten (faalangst) en boosheid
● Beter slapen

Vragen over hoe mijn aanpak uw kind kan helpen?

Neem contact op