Coaching voor ouders

Meedenken met jou als ouder helpt om te weten dat je er niet alleen voor staat.

In de dagelijkse praktijk merk ik dat ouders het prettig vinden om te kunnen sparren over het gedrag van hun kind en de opvoeding. Soms gaat dat over de ‘normale’ puber-onderwerpen zoals bedtijd, je kamer opruimen of gamen. Een andere keer speelt de stoornis een grotere rol waardoor je een soort optelling krijgt; én puberzoon én autisme én slecht kunnen stoppen met gamen.

Huisregels

In mijn ervaring werken het opstellen van huisregels alleen als je dat in overleg met je kind doet. Graag denk ik met je mee wat je écht belangrijk vindt wat je kind wel of niet aan gedrag laat zien. Uiteindelijk ben je als ouders als het goed is de baas en bepaal je de grote lijnen in de opvoeding, als het gaat om gamen, alcohol, blowen of uitgaan.

Ouders & school

Ouders wie zien dat het niet goed gaat met de schoolprestaties komen terecht in actie. Maar wanneer lijkt het wel alsof jij als ouder de school als het ware opnieuw doorloopt en wanneer kan je beter proberen achterover te leunen? Beide situaties roepen vaak onzekerheden bij ouders op. Of de druk op je kind is zo groot, dat er een continu strijd ontstaat. Ook hier denk ik met je mee in het vinden van een nieuwe balans. En vind ik het belangrijk om je kind te betrekken bij samen oplossingen vinden.

Gezinsbegeleiding

Soms blijkt er meer nodig te zijn dan het bijstaan van jou als ouder. Bijvoorbeeld omdat er een rol-conflict dreigt omdat ik het vertrouwen van je kind niet wil beschadigen, door ook actief met jou als ouder te werken. Of binnen het gezin, het systeem, spelen veel complexe situaties die elkaar allemaal beïnvloeden. In deze gevallen kan het nuttig zijn om een gespecialiseerde gezinsbegeleider in zetten. Ik kan je zo nodig hierbij in contact brengen met een gezinsbegeleider.

Resultaat

Na de coaching heeft u als ouder(s) meer handvatten bij het opvoeden van uw zoon of dochter, zoals bij autisme kijken via de zogenaamde autibril om gedrag beter te begrijpen.

Meer weten over de ‘autibril’ bij opvoeden met ASS?

CONTACT