Meedenken met u als ouder helpt om te weten dat je er niet alleen voor staat.

Doelen bij coaching bij opvoedhulp

  • Ouders voelen zich meer gesteund in hun aanpak
  • Focus op wat ouders écht belangrijk vinden in de opvoeding
  • Meer kennis over opvoeden bij ASS en ADHD

Werkwijze

Bij een kort traject hebben we minimaal eenmaal tot enkele malen contact. Bij voorkeur zijn meerdere contactmomenten verspreid over de tijd. Hierdoor heeft u de gelegenheid om een veranderde aanpak in de opvoeding goed in de praktijk te brengen.

Wanneer ik uw kind al begeleid via een indicatie van de gemeente, kan het goed zijn dat ik voor een jaar of langer meeloop met uw gezin. Hierdoor zijn er veel meer contactmomenten en zie ik ook de interactie binnen het gezin beter.

In sommige gevallen kan gespecialiseerde gezinsbegeleiding van een psycholoog nodig zijn. Zo gewenst kan ik u daarvoor advies geven.

Resultaat

Na de coaching heeft u als ouder(s) meer handvatten bij het opvoeden van uw zoon of dochter, zoals bij autisme kijken via de zogenaamde autibril om gedrag beter te begrijpen.

Meer weten over de ‘autibril’ bij opvoeden met ASS?

opvoedhulp