Wie is David Meijer (1967) ?

Als coach begeleid ik sinds 2005 kinderen en jongeren in Hilversum en omstreken. Sinds 2015 ben ik mede-eigenaar en hoofd-aannemer van het Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek voor gecontracteerde hulp via de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Ook werk ik in opdracht van ouders. Via Skype of telefoon coach ik ook jongeren elders in Nederland. Ik ben als coach ingeschreven bij Coachingland.nl. Verder ben ik vindbaar bij Balans Zoek & Vind.

Registraties & lidmaatschappen

Kwaliteitsregister voor de Jeugd (geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional onder nummer 100014323)
Keurmerk ZZP-er in de Zorg (nummer 10330)
Keurmerk Autisme/ZP oké (gecertificeerd autismespecialist, registratienummer 0118AS1162ME)
Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk BPSW (lidnummer 621693)

Eerdere werkervaring

Eerder werkte ik als instructeur en zorg-medewerker bij het ROC van Amsterdam, locatie Hilversum. Hier ondersteunde ik mbo’ers met problemen bij dyslexie, absentie en gedrag. Daarvoor was ik begeleider dagactiviteiten en stagebegeleider bij de Symfora groep, nu GGz Centraal in Amersfoort. Hier begeleidde ik jongeren en volwassenen met een psychiatrische stoornis door het bieden van een nuttige dagbesteding.

Opleidingen

Hbo bachelor Pedagogiek, Hogeschool NCOI (2018-heden)
Sociale psychologie, Hogeschool NTI (certificaat 2016)
Schoolcounseling, Stichting Counseling Nederland (diploma 2007)
Journalistiek, Fontys Hogeschool (diploma 2002)

Recente na- en bijscholingen

De aanpak bij autisme! Van probleem naar oplossing, Geef me de 5 academie
Autisme en emotie-regulatie, GITP
Lezing puberbrein door Emmy de Kraker, VU Amsterdam
Autisme congres 2018, NVA
Basiscursus signaleren alcohol en drugs, Trimbos instituut
Puber-congres, Logacom

Klachten

Het is mogelijk dat u als client een klacht heeft over mijn werkwijze. Mochten we hier onderling niet uitkomen, dan kan ik u verwijzen naar Quasir, waarbij ik ben aangesloten onder nummer 7000956. Hiermee voldoe ik aan de eisen die worden gesteld door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Uw privacy

Ik ga zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van mijn clienten, zoals door de Privacywet (AVG) is voorgeschreven. In het Privacyreglement onderaan de homepage kunt u deze downloaden onder het kopje ‘algemeen’.

Meldcode kindermishandeling

Ik maak gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals bij wet verplicht. Dit betekent dat ik bij (vermoedens) van geweld of mishandeling dit eerst met een collega bespreek, zoals de meldcode voorschrijft. Ook kan ik advies vragen bij Veilig Thuis of in ernstige gevallen direct een melding doen. Bij een melding laat ik dat de ouder(s) weten.

Speerpunten in coaching zijn: Aandacht geven, een Beeld maken van wat een puber wil bereiken en Complimenten geven voor wat al goed gaat.

David is een grote steun geweest in de begeleiding van onze zoon. Hij doet wat hij belooft en is oprecht betrokken bij de leerling. Het is prettig om schoolzaken aan hem uit handen te kunnen geven.

Prettig om schoolzaken uit handen te geven

David is een zeer vriendelijke en behulpzame man, hij is rustig en legt de dingen goed uit aan onze zoon. Verder doet hij heel veel extra werk voor hem, wij zijn zeer tevreden.

Moeder van een eindexamenleerling vmbo-t

Je was een fijne coach/mens en hebt ons zeker verder geholpen. Dank je wel hier voor.

Ouder van een vwo-leerling met concentratie problemen.

Gratis en vrijblijvend kennismaken?


Vragen over wat de beste aanpak is in uw situatie? Of een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek? Stuur gerust een e-mail naar david@meijercoaching.nl of maak gebruik van het contactformulier.


Bellen mag ook: 06 – 200 16 501