Wie is David Meijer (1967) ?

Als coach begeleid ik vanuit mijn eigen praktijk sinds 2005 kinderen en jongeren in Hilversum en omstreken. Sinds 2015 ben ik hoofd-aannemer van het Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek voor gecontracteerde hulp via de gemeente.  Verder ben ik school-counselor. Ik studeerde een propedeuse jaar Toegepaste psychologie en volg nu de bacheloropleiding Pedagogiek.

Registraties & lidmaatschappen

Kwaliteitsregister voor de Jeugd (geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional onder nummer 100014323)
Keurmerk ZZP-er in de Zorg (nummer 10330)
Keurmerk Autisme/ZP oké (gecertificeerd autismespecialist, registratienummer 0118AS1162ME)
Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk BPSW (lidnummer 621693)

VOG

Ik ben in het bezit van een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Op verzoek ontvang u hiervan een kopie. Dit is ook een eis van de onder ‘registraties’ genoemde organisaties, waardoor zij toezien op de geldigheid hiervan.

Eerdere werkervaring

Eerder werkte ik als zorgspecialist bij het ROC van Amsterdam, locatie Hilversum. Hier ondersteunde ik mbo’ers met problemen bij dyslexie, absentie en gedrag. Daarvoor was ik begeleider dagactiviteiten en stagebegeleider bij de Symfora groep, nu GGz Centraal in Amersfoort. Hier begeleidde ik jongeren en volwassenen met een psychiatrische stoornis door het bieden van een nuttige dagbesteding. Langer geleden werkte ik als redacteur tijdschrift en geluidstechnicus televisie.

Opleidingen

Pedagogiek, Hogeschool NTI (2018-heden)
Sociale psychologie, Hogeschool NTI (certificaat 2016)
Schoolcounseling, Stichting Counseling Nederland (diploma 2007)
Journalistiek, Fontys Hogeschool (diploma 2002)

Na- en bijscholingen

Autisme en emotie-regulatie, GITP (2018)
Lezing puberbrein door Emmy de Kraker, VU Amsterdam (2018)
Autisme congres, NVA (9 november 2018)
Basiscursus signaleren alcohol en drugs, Trimbos instituut (2018)
Pubercongres (2018)
NVA-autisme congres (2017)

Klachten

Het is mogelijk dat u als client een klacht heeft over mijn werkwijze. Mochten we hier onderling niet uitkomen, dan kan ik u verwijzen naar Quasir, waarbij ik ben aangesloten onder nummer 7000956. Hiermee voldoe ik aan de eisen die worden gesteld door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Uw privacy

Ik ga zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van mijn clienten, zoals door de Privacywet (AVG) is voorgeschreven. In het Privacyreglement onderaan de homepage kunt u deze downloaden onder het kopje ‘algemeen’.

Doelgroep

Ik begeleid kinderen en jongeren in het vmbo, mavo, havo, vwo, en studenten in het mbo, hbo en aan de universiteit. Ik ben daarbij gespecialiseerd in het begeleiden bij PDD-NOS, het Syndroom van Asperger, ADD en ADHD. Soms werk ik ook met jongeren met dyslexie of hoogbegaafdheid. Natuurlijk is een jongere zonder diagnose ook van harte welkom! Wel kan het zijn dat een gemeente in dat geval geen indicatie voor een vergoeding afgeeft.

Meldcode kindermishandeling

Ik maak gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals bij wet verplicht. Dit betekent dat ik bij (vermoedens) van geweld of mishandeling dit eerst met een collega bespreek, zoals de meldcode voorschrijft. Ook kan ik advies vragen bij Veilig Thuis of in ernstige gevallen direct een melding doen. Bij een melding laat ik dat de ouder(s) weten.

Mijn methodieken

Ik werk oplossingsgericht en probeer jongeren zelf te laten meedenken over antwoorden op vragen. Daarnaast gebruik ik methoden uit de cognitieve therapie (gebeurtenis – gedachten – gedrag als gevolg). Ook kijk ik vanuit de systeem-theorie naar de omgeving van jongeren (invloed van thuis, school).

Begeleiding aan huis

Naast begeleiding in de praktijk van Meijer Coaching in Hilversum kom ik ook bij u aan huis in Hilversum, Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren, Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg (Gooisemeren), Loosdrecht, ’s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg (Wijdemeren) en Weesp.

Samenwerkingen psycholoog

Er is een goede samenwerking met enkele kinder- en jeugdpsychologen in het Gooi. Hierdoor kunnen we snel naar elkaar verwijzen, zo nodig.
Verder ben ik ingeschreven bij Coachingland.nl

De een vindt het ingewikkeld om met zijn autisme om te gaan. De ander vraagt zich af hoe hij door zijn ADHD meer rust vindt in de klas. Wanneer de geest wordt gekoppeld aan praktische vragen, zorgt coaching bij het vinden van de antwoorden.

David is een grote steun geweest in de begeleiding van onze zoon. Hij doet wat hij belooft en is oprecht betrokken bij de leerling. Het is prettig om schoolzaken aan hem uit handen te kunnen geven.

Prettig om schoolzaken uit handen te geven

David is een zeer vriendelijke en behulpzame man, hij is rustig en legt de dingen goed uit aan onze zoon. Verder doet hij heel veel extra werk voor hem, wij zijn zeer tevreden.

Moeder van een eindexamenleerling vmbo-t

Je was een fijne coach/mens en hebt ons zeker verder geholpen. Dank je wel hier voor.

Ouder van een vwo-leerling met concentratie problemen.

Gratis en vrijblijvend kennismaken?


Vragen over wat de beste aanpak is in uw situatie? Of een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek? Stuur gerust een e-mail naar info@meijercoaching.nl of maak gebruik van het contactformulier.


Bellen mag ook: 06 – 200 16 501