Coaching bij school & studie

Geeft scholieren & studenten overzicht.

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich in de loop van hun leven waardoor zij leren nadenken over gedrag en hierop kunnen reflecteren. Zoals kunnen plannen, taken overzien en uitvoeren. Concreet help ik scholieren en studenten met een planning maken, zichzelf organiseren, time-management en zelf-evaluatie over hun aanpak voor school of studie.

 

 

Plannen

Samen met je kind kijk ik naar wat een passende manier van plannen is en stimuleer ik het gebruik van een agenda. Zo heb ik goede ervaringen met bijvoorbeeld de Plenda-agenda, die veel ruimte biedt om het huiswerk te plannen. Studenten hebben vaak meer houvast aan een lange-termijnplanning in bijvoorbeeld Excel. Daarnaast is vaak wat extra hulp van school ook nodig om overzicht te houden.

leerstrategieën

Leerlingen presteren een stuk beter als zij weten hoe ze moeten leren. Voorbeelden van leerstrategieën zijn het overzien van de stof, herhalen, terugkijken, jezelf/omgeving organiseren en vertrouwen in jezelf hebben. Deze vaardigheden worden ook wel executieve functies genoemd. Via trainingskaarten ga ik op een speelse en ook serieuze manier hiermee met jouw kind aan de slag.

Autisme-aanpak

Leerlingen met autisme hebben een wat andere aanpak nodig in het algemeen. Deze leerlingen vallen in het reguliere onderwijs vaak niet op in de klas, omdat het de “stille leerlingen zijn”. Daarbij beseffen ze zelf niet goed dat ze de docent om hulp moeten vragen omdat ze geen overzicht hebben. Vaak stoppen ze dan met hun taak en leveren de opdracht niet in. Deze leerlingen stimuleer ik door te reflecteren op wat er goed en minder goed gaat en om hulp te vragen aan docenten. Soms helpt een juiste mind-set hierbij ook, zoals gebeurtenissen in de klas positief labelen.

Motivatie

Het Motivatiezelfonderzoek (MZO) is een online vragenlijst voor jongeren met motivatie- en/of leerproblemen in het voortgezet onderwijs. Het invullen duurt 30-50 minuten en geeft een heel goed overzicht van knelpunten die jouw zoon of dochter rondom school ervaart. Denk aan antwoorden zoals ‘ik leer alleen omdat het moet’ of ‘ik wil wel meer leren, maar iets in mij houdt dit tegen’. Voor motivatie is een flexibele mindset belangrijk. Verander je denken om je doelen te behalen, zegt dan ook psycholoog Carol S. Dweck die hier veel onderzoek naar doet.

Faalangst

Leerlingen hebben soms een black-out bij het maken van een toets. Eenmaal in gesprek hierover, blijkt dan vaak dat negatieve gedachten hieraan ten grondslag liggen. Samen bekijken we hoe we deze gedachten kunnen ombuigen naar positieve gedachten.

Studie- en beroepskeuze

Ook ondersteun ik bij het maken van een studiekeuze en beroepskeuze. Dit traint jongeren in zoekvaardigheden, selecties te maken en zo grip te krijgen op de 500 mbo-opleidingen en 1200 hbo- en universitaire studies. Mijn coaching draagt bij aan het verder ontwikkelen van het zelfbeeld van adolescenten. Op deze leeftijd is immers hét ontwikkel-doel om te kijken wie je bent, wat je kan en wat je wilt?  Om deze zoektocht te ondersteunen gebruik ik de online testen van 123test.nl.

Rol ouders

Het Motivatieonderzoek geeft ook een beeld van hoe kinderen de steun van jou als ouder(s) ervaren. Soms is het daarom goed om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Natuurlijk ga ik ervan uit dat ouders zelf het beste weten wat hun kind nodig heeft. Als neutrale én betrokken buitenstaander denk ik mee in het vinden van een nieuw evenwicht in opvoeding rondom onderwijs.

Resultaat

Na de coaching hebben scholieren of studenten goed inzicht gekregen in wat voor hun de beste aanpak is bij plannen en organiseren van school.

Meer weten over coaching bij school & studie?

CONTACT