Coaching bij school & studie

Geeft scholieren & studenten overzicht.

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich in de loop van hun leven waardoor zij leren nadenken over gedrag en hierop kunnen reflecteren. Zoals kunnen plannen, taken overzien en uitvoeren. Om een goed overzicht te krijgen van wat goed & minder goed gaat, vraag ik scholieren en studenten om deel te nemen aan het Motivatiezelfonderzoek (MZO). Hoe coaching helpt om succesvoller te studeren lees je op deze pagina.

Bij de volgende onderwerpen kan ik je helpen
  • Kijken welke planning het meest praktische werkt
  • Ondersteunen bij het maken van een planning en zorgen voor overzicht
  • Helpen bij het houden aan de planning
  • Taken kunnen starten, pauzeren en weer doorgaan
  • Bieden van tips om slimmer te leren
  • Kijken naar wat zorgt voor minder afleiding
  • Meer motivatie voor school of studie
Hoe werkt coaching in de praktijk?

In de praktijk zie ik kinderen of jongeren vaak eenmaal per week gedurende één uur. De basis is altijd structuur; wat ga je deze week doen en hoe (goed) lukte dat de vorige week? Dat betekent dat we veel samen in gesprek zijn, waarbij ik probeer of de ander zelf zoveel mogelijk oplossingen voor vragen of problemen kan bedenken. Al pratende gebruiken we schema’s, mindmaps, werkboeken of coach-kaarten die bijvoorbeeld een gedachte of emotie tonen.

Daarnaast gebruik ik technieken uit de cognitieve gedragstherapie die de samenhang tussen gedachten en gedrag laten zien. Ook probeer ik jongeren zoveel mogelijk positief te leren denken omdat met een ‘groei mindset’ dingen veel beter lukken in het dagelijks leven. Verder baseer ik mijn coaching zoveel als mogelijk op wat bewezen effectief is, zoals onder andere beschreven in de Richtlijnen voor jeugdhulp.

Meer weten over coaching bij school & studie?

CONTACT