Coaching bij school & studie

Geeft overzicht en hierdoor meer rust.

Adolescenten hebben binnen en buiten school veel te leren. Omdat hun hersenen pas rond het 23e jaar volgroeid zijn is plannen lastig. Daarbij is reflecteren op je eigen gedrag de uitdaging van pubers. Tijdens een coacht-traject zorg ik dat duidelijk is wat er goed en minder goed gaat rondom school én denk ik mee in oplossingen. Dit doe ik door in het begin veel vragen te stellen naar de aanpak voor school nú en de gewenste resultaten straks. Naast deze gesprekken beoordeelt jouw zoon of dochter zichzelf via een screening op schoolse vaardigheden via het Motivatiezelfonderzoek (MZO). Hierdoor ontstaat een goed beeld van zijn of haar motivatie, concentratie, taakaanpak en sociaal welbevinden. Download voor een voorbeeld de Casus van Peter, een leerling uit havo 4. Hoe fijn is deze steun voor jouw puber?

Voorwaarden om te leren

De meeste scholieren en studenten zijn op school bezig met de inhoud van de lesstof. Los van de inhoud en de intelligentie speelt er meer mee. Denk aan leerstijl, motivatie, concentratie en faalangst. Ook kunnen plannen, doorzetten als je geen zin hebt, je niet laten afleiden of je emoties onder controle hebben zijn nodig om een schooldiploma te halen. In coaching help ik jouw kind deze voorwaarden te versterken. Een handige schoolagenda is de Plenda-agenda die ik graag promoot!

Bij welke leerdoelen helpt David?
  • Zorgen voor een planning die werkt
  • Minder druk ervaren door alles wat je moet doen
  • Helpen bij het overzicht krijgen voor alle schooltaken
  • Starten met huiswerk maken, pauzes nemen en doorgaan
  • Je gesteund voelen door je docenten en mentor
  • Verminderen van afleidingen door te zorgen voor een betere focus
  • Motivatie door te snappen waarom je iets moet leren
  • Thuiszitters ondersteunen
  • Slimmer leren leren
Praktijkvoorbeeld Pepijn

Coaching voor school & studie is vooral gericht op het plannen, organiseren en motiveren voor school.

Neem de 17-jarige mbo-4-student Pepijn (niet zijn echte naam) die een opleiding volgt tot audio-visueel specialist. Pepijn heeft zowel autisme als ADHD. Hierdoor is plannen, leren en concentreren lastig voor hem. Hierdoor loopt hij achter op de rest van de klas en raakt hij steeds minder gemotiveerd. Door het thuisonderwijs tijdens de Corona-lockdown bleef hij in bed liggen en had geen goed contact met zijn docenten.

Het resultaat

In de coaching hebben we gezorgd voor overzicht van zijn openstaande taken en hiervoor een planning gemaakt. Samen met zijn mentor hebben we afspraken gemaakt over extra begeleiding vanuit de school. Ook hebben we gesproken over zijn toekomstdromen in de televisie-wereld waardoor zijn motivatie voor school weer terugkwam. Tot slot hebben we op een rij gezet wat hem helpt om te concentreren, zoals een rustige werkplek en pauzes nemen. Inmiddels weet Pepijn zich aan zijn planning te houden en kan hij zich beter concentreren. Hij heeft bovendien weer zin om naar school te gaan!

Meer weten over coaching bij school en studie?

CONTACT