Coaching bij school & studie

Geeft scholieren & studenten overzicht.

Wie als scholier of student geen overzicht heeft loopt steeds achter de feiten aan. Ouders die dit zien gebeuren voeren de druk vaak op, wat tot irritaties thuis leidt. Zeker voor kinderen met een autisme spectrum stoornis is zelfstandig plannen en organiseren lastig. Door mijn wekelijkse coaching kan ik nét die steun geven waardoor ze wel weten wat te doen voor school.

Leren plannen

Samen met je kind kijk ik naar wat een passende manier van plannen is en stimuleer ik het gebruik van een agenda. Zo heb ik goede ervaringen met bijvoorbeeld de Plenda-agenda, die veel ruimte biedt om het huiswerk te plannen. Studenten hebben vaak meer houvast aan een lange-termijnplanning in bijvoorbeeld Excel. Daarnaast is vaak wat extra hulp van school ook nodig om overzicht te houden.

Studie-aanpak

Via een online Motivatie Zelf Onderzoek (MZO) breng ik samen met jouw kind zijn of haar studie-aanpak in beeld. Dat geeft snel inzicht in veelvoorkomende knelpunten zoals leermotivatie, taken uitvoeren, (negatieve) gedachten, belemmeringen zoals faalangst en de relatie met docenten en vrienden. En niet niet in de laatste plaats, hoe jouw kind jouw invloed als ouder(s) rondom school ervaart?

Autisme-aanpak

Leerlingen met autisme hebben een wat andere aanpak nodig in het algemeen. Deze leerlingen vallen in het reguliere onderwijs vaak niet op in de klas, omdat het de “stille leerlingen zijn”. Daarbij beseffen ze zelf niet goed dat ze de docent om hulp moeten vragen omdat ze geen overzicht hebben. Vaak stoppen ze dan met hun taak en leveren de opdracht niet in. Deze leerlingen stimuleer ik door te reflecteren op wat er goed en minder goed gaat en om hulp te vragen aan docenten. Soms helpt een juiste mind-set hierbij ook, zoals gebeurtenissen in de klas positief labelen.

Motivatie

Scholieren en studenten zeggen vaak naar school te gaan omdat dit moet en om hun vrienden te spreken. Ik kijk graag met jouw kind wat deze nog meer kan motiveren voor school, zoals een toekomstige studie of beroep.

Faalangst

Leerlingen hebben soms een black-out bij het maken van een toets. Eenmaal in gesprek hierover, blijkt dan vaak dat negatieve gedachten hieraan ten grondslag liggen. Samen bekijken we hoe we deze gedachten kunnen ombuigen naar positieve gedachten.

Rol ouders

De vragenlijst geeft ook een beeld van hoe kinderen de steun van jou als ouder(s) ervaren. Soms is het daarom goed om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Natuurlijk ga ik ervan uit dat ouders zelf het beste weten wat hun kind nodig heeft. Als neutrale buitenstaander kan ik meedenken in een nieuw evenwicht te zoeken in het sturen van je kind bij schoolzaken.

Resultaat

Na de coaching hebben scholieren of studenten goed inzicht gekregen in wat voor hun de beste aanpak is bij plannen en organiseren van school.

Meer weten over coaching bij school & studie?

CONTACT