Wanneer u zelf betaalt (coaching voor particulieren)
  • Het uurtarief is € 70,00 per uur (voor coaching, adviesgesprekken en evaluaties)
  • Kennismaken is gratis en vrijblijvend
  • Intakegesprek inclusief zorgplan op maat € 140,00 eenmalig
  • Reiskosten bij bezoek aan huis: € 0,25 per kilometer, gerekend vanaf 1215 PX en locatie en v.v.
  • Kosten zoals een interessetest bij studiekeuze of werkboeken op aanvraag
Kosten bij niet tijdig afzeggen

Afgezegde afspraken binnen 24 uur kunnen bij u in rekening worden gebracht volgens het overeengekomen uurtarief.

Wanneer u of uw kind recht heeft op een WMO-voorziening

Met de juiste indicatie wordt begeleiding van uw kind vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waaronder de Jeugdwet op basis van Zorg In Natura (ZIN). Het is de gemeente die hierover beslist. Neem contact op met het WMO-loket van uw gemeente voor meer informatie. Zo nodig kan ik u ondersteunen bij uw aanvraag bij de gemeente.

Ik ben mede-eigenaar van het Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek. Met de regio Gooi en Vechtstreek hebben wij als Zorgnetwerk contracten afgesloten. Daaronder vallen de volgende gemeenten:

Hilversum, BlaricumEemnes (alleen 18+), Huizen, Laren,  Bussum, Naarden, Muiden (Gooisemeren), Loosdrecht, Kortenhoef, Ankeveen, ‘s-Graveland, Nederhorst den Berg, Breukelenveen (Wijdemeren) en Weesp. 

PGB

In sommige gevallen is betaling ook mogelijk via een Persoonsgebonden Budget (PGB). U moet rekening houden met een eigen bijdrage, omdat het PGB-tarief lager is dan het tarief wat ik vraag aan particulieren.

Neem contact op voor de mogelijkheden of vraag dit bij uw gemeente.

Meer weten over wat leerlingen motiveert voor school?

contact