Zakelijke informatie

Deze pagina biedt zakelijke informatie over Meijer Coaching,  denk aan algemene voorwaarden en het privacy statement.

Algemene voorwaarden

Hier kunt u de algemene voorwaarden downloaden.

Privacy statement

Hier kunt u het privacy reglement downloaden.

Privacy

Meijer Coaching is in het bezit van het Privacy Zeker certificaat, wat aantoont aan de privacy-wetgeving (AVG) te voldoen.

AGB-code

Meijer Coaching beschikt over de AGB-code 94063849.

Vertrouwenspersoon AKJ

Kinderen, ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp via de gemeente, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJvertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersoon is niet in dienst van Meijer Coaching. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het AKJ.

Klachten

Mocht u ontevreden zijn, dan zou ik dat graag eerst met u bespreken. Met eventuele klachten kunt u hier terecht.

Veilig Thuis

Meijer Coaching hanteert de wettelijk verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie over Veilig Thuis vindt u hier.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over welke aanpak uw zoon of dochter zou kunnen helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op via mail, telefoon of het contactformulier.