Kinderen met autisme of AD(H)D hebben meer dan een gemiddelde behoefte aan structuur en voorspelbaarheid. Daarom werk ik met de methode ‘Geef me de 5’ om deze structuur te bieden.

Aanpak 

Van kinderen wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht. Op school, thuis en tijdens vrije tijd. Bij autisme en ADHD is weten wat te doen in welke situatie extra belangrijk. Uitgangspunten zijn de bekende vragen; wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?

Werkwijze

Voordat de coaching start is er een intakegesprek en daarna schrijf ik een plan van aanpak. Desgewenst kunt u eerst gratis en vrijblijvend kennismaken.

School organiseren

Ik help met leren vooruitdenken, plannen en organiseren van alles wat met school en de eigen werkplek thuis te maken heeft. Ik bied praktische tips voor huiswerk maken en ‘leren leren’.

Leren hulp vragen

Ik help uw kind om niet tot stilstand te komen en effectief om hulp van anderen te leren vragen.

Samenwerken

Ik ondersteun uw kind door de regels van sociale vaardigheden te bespreken. Of door de taakverdeling bij samenwerken goed op papier te zetten.

Op kamers wonen

Ik help uw kind met de voorbereiding van op kamers wonen, die al begint met de kamer opruimen in het ouderlijk huis.  Zo leert het beter omgaan met geld, koken van een gezonde en lekkere maaltijd en wat er nodig is voor persoonlijke verzorging en het doen van het huishouden. Ook ondersteun ik jongeren tijdens stage of werk in de vorm van job-coaching.

Resultaat

Na de coaching weet uw kind meer structuur in het dagelijks leven aan te brengen. Zo kunt u denken aan een opgeruimde kamer of is de schooltas van uw kind compleet ingepakt. Oudere kinderen hebben leren koken en weten beter met geld om te gaan, als voorbereiding op het zelfstandig wonen als student.

Op school kunnen kinderen beter plannen, samenwerken met klasgenoten en om hulp vragen aan mensen om hen heen. Scholieren/studenten weten hoe zij slim en op tijd een project kunnen afronden.

Resultaten van coaching bij zelfstandigheid

● Duidelijke planning voor thuis/school
● Opgeruimde kamer
● Goede aanpak schoolprojecten
● Sociaal meer vaardig
● Besef van geld
● Voorbereid op zelfstandig wonen

Wat kan school succesvol maken?

Slim leren, uitstel behoeftebevrediging,
concentratie en motivatie.

Ik wil hulp voor mijn zoon/dochter