Structuur en voorspelbaarheid

Leren om zelfstandig te worden

 

Bewust je studie kiezen

Weten wie je bent, wat je kunt en wat je wilt

 

Minder boos?

Je emoties herkennen en je gedrag kunnen aanpassen

 

Game Over?

Begrijpen wat gamen met je doet en je gewoonte kunnen veranderen

 

PDD-NOS, Asperger of ADHD ?

Je stoornis begrijpen en ermee leren omgaan

1
1

Zelfstandigheid

Heeft uw kind behoefte aan meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid in het dagelijks leven?  Coaching bij plannen en organiseren van taken op school, thuis (executieve functies of het ‘leren leren’) en tijdens stage, werk of vrije tijd. Ook voorbereiden of ondersteunen bij zelfstandig wonen.
Lees meer over zelfstandigheid

Studiekeuze

Heeft uw kind behoefte aan begeleiding bij het starten van zijn of haar loopbaan? Coaching bij de keuze van studie en beroep door het bieden van meer zelfinzicht en begeleiding bij het voorbereiden van open dagen bezoeken. Hulp bij alle plus- en minpunten van opleidingen op een rij zetten.
Lees meer over studiekeuze

Gedrag

Heeft u of uw kind behoefte aan begeleiding rondom zijn of haar gedrag, zoals motivatie voor school, depressieve of eenzame gevoelens, gamen, boos worden over huishoudelijke taken of faalangst? Coaching bij gedrag biedt inzicht in gedrag, levert handvatten om hiermee om te gaan en laat uw kind positiever door het leven gaan. 
Lees meer over gedrag.

Coaching richt zich op:

  • Kinderen & jongeren 11 t/m 23 jaar en de ouder(s);
  • Wonend in de regio Gooi en Vechtstreek;
  • Bij vragen over zelfstandigheid, gedrag en opvoeding;
  • Autisme spectrums stoornis ASS (Asperger of PDD-NOS);
  • Concentratie stoornis (ADD of ADHD)

Top 7 coachdoelen

(1) motivatie voor school
(2) plannen huiswerk & slimmer leren
(3) omgaan met gamen
(4) jezelf leren kennen
(5) beter slapen/fit opstaan
(6) beter concentreren
(7) opvoedhulp aan ouders

Meer info?

Er is helaas een cliëntenstop.

 VOOR VERWIJZERS/PROFESSIONALS

David Meijer is hoofdaannemer van het Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek en daarmee gecontracteerd voor de Jeugdwet en de WMO voor de regio Gooi & Vechtstreek.

Wat fijn dat David de nadruk legt op structuur, motivatie en doelen bereiken. Dat had mijn zoon echt nodig.

Ouder van een mbo-leerling met ADHD

We ervaren het als heel prettig hoe David met ons en school communiceert.

Ouder van een havo-leerling met motivatieproblemen

Ik vond ons kennismakingsgesprek en je omgang met mijn zoon heel prettig en professioneel.

Moeder van een leerling in de bovenbouw van de basisschool

Clienten waarderen Meijer Coaching met een 9,2.
(Bron: Keurmerk ZZP’ers zorg, 2018)