Structuur en voorspelbaarheid

Leren om zelfstandig te worden

 

Bewust je studie kiezen

Weten wie je bent, wat je kunt en wat je wilt

 

Minder boos?

Je emoties herkennen en je gedrag kunnen aanpassen

 

Game Over?

Begrijpen wat gamen met je doet en je gewoonte kunnen veranderen

 

PDD-NOS, Asperger of ADHD ?

Je stoornis begrijpen en ermee leren omgaan

1
1

Zelfstandigheid

Heeft uw kind behoefte aan meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid in het dagelijks leven?  Coaching bij plannen en organiseren op school, thuis (executieve functies) en tijdens stage, werk, vrije tijd en voorbereiden of ondersteunen bij zelfstandig wonen.
Lees meer over zelfstandigheid.

Studiekeuze

Heeft uw kind behoefte aan begeleiding bij het starten van zijn of haar loopbaan? Coaching bij de keuze van studie en beroep door het bieden van meer zelfinzicht en begeleiding bij open dagen bezoeken.
Lees meer over studiekeuze

Gedrag

Heeft u of uw kind behoefte aan begeleiding rondom zijn of haar gedrag, zoals motivatie voor school, omgaan met depressieve gevoelens, te veel gamen, te boos worden of faalangst? Coaching bij gedrag biedt inzicht in gedrag, levert handvatten om hiermee om te gaan en laat uw kind positiever door het leven gaan. 
Lees meer over gedrag.

VOOR WELKE DOELGROEP?

  • Adolescenten van globaal 11 t/m 20 jaar
  • Wonend in Hilversum, Kortenhoef, Loosdrecht, Nederhorst den Berg, Bussum, Naarden, Weesp, Huizen, Blaricum en Laren
  • Diagnose/kenmerken Autisme Spectrum Stoornis ASS (PDD-NOS & het Syndroom van Asperger)
  • Diagnose/kenmerken concentratiestoornis (ADD & ADHD)

WIE IS DAVID MEIJER?

Ik ben coach en gecertificeerd autisme specialist. Mijn aanpak kenmerkt zich door praten & doen, coach-spelkaarten, mindmaps en psychologische theorieën praktisch toepassen. Hiermee hoop ik het beste uit ieder kind of jongere te halen!

Over David Meijer

BEPERKT RUIMTE NIEUWE AANMELDINGEN

 U kunt contact opnemen voor de mogelijkheden of een eventuele verwijzing naar een collega.

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

David Meijer is hoofdaannemer van het Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek en daarmee gecontracteerde partij voor de Jeugdwet en de WMO voor de regio Gooi & Vechtstreek.

De grote kracht van deze zorgverlener is dat hij zich aan de afspraken houdt en zeer gestructureerd werkt. Echt een uitkomst als de zorgaanvrager dit juist mist en dus nodig heeft.

Ouder van een mbo-leerling met ADHD

Heel veel service en inzet van deze meneer! En ik hoor nooit: oh, maar dat zit niet in mijn pakket hoor, daar moet je maar een ander voor bellen! Wat een verademing!

Ouder van een havo-leerling met concentratie problemen

Ik vond ons kennismakingsgesprek en je omgang met mijn zoon heel prettig en professioneel.

Moeder van een leerling in de bovenbouw van de basisschool

“Clienten waarderen mijn diensten met een 8,7”.
(Bron: Keurmerk ZZP’ers zorg, 2017)