Structuur en voorspelbaarheid

Leren om zelfstandig te worden

 

Bewust je studie kiezen

Weten wie je bent, wat je kunt en wat je wilt

 

Minder boos?

Je emoties herkennen en je gedrag kunnen aanpassen

 

Game Over?

Begrijpen wat gamen met je doet en je gewoonte kunnen veranderen

 

Autisme spectrum stoornis of AD(H)D ?

Je stoornis begrijpen en ermee leren omgaan

1
1

Zelfstandigheid 

Heeft uw kind behoefte aan hulp bij plannen, organiseren en overzicht houden voor school & thuis?   
Over zelfstandigheid

Studiekeuze

Heeft uw kind behoefte aan coaching bij het maken van een bewuste studie- en beroepskeuze?
Over studiekeuze

Gedrag

Heeft uw kind behoefte aan begeleiding rondom gedrag, zoals bij gamen of schoolmotivatie?
Over gedrag

Voor (pre-)pubers/jongeren (vermoeden) autisme (ASS) of AD(H)D
én ouders bij opvoedvragen.

Zelfstandigheid ontwikkelen is dé kerntaak voor pubers.

Meer info over puber-coaching?

Aanmelden nieuwe clienten?

Informatie over ruimte voor nieuwe clienten vindt u onder Contact & aanmelden.


 Voor verwijzers

Meijer Coaching is hoofdaannemer van het Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek en daardoor gecontracteerd voor de Jeugdwet/WMO Gooi & Vechtstreek.

Wat fijn dat David de nadruk legt op structuur, motivatie en doelen bereiken. Dat had mijn zoon echt nodig.

Ouder van een mbo-leerling met ADHD

We ervaren het als heel prettig hoe David met ons en school communiceert.

Ouder van een havo-leerling met motivatieproblemen

Ik vond ons kennismakingsgesprek en je omgang met mijn zoon heel prettig en professioneel.

Moeder van een leerling in de bovenbouw van de basisschool

Clienten waarderen Meijer Coaching met een 9,2.
(Bron: Keurmerk ZZP’ers zorg, 2018)