Skip to main content

Coaching

Mijn kind heeft dringend coaching nodig, maar heeft zelf geen motivatie hiervoor. Wat nu?

Het komt regelmatig voor dat jongeren geen motivatie voor coaching hebben en zo hun kop in het zand steken. Soms lukt het toch om met elkaar kennis te maken. Het is dan extra belangrijk dat jouw kind en ik een klik met elkaar hebben. Ik geloof dat elke jongere uiteindelijk op zoek wil naar een oplossing voor zijn of haar probleem.

Wat kan helpen? Zeg tegen je kind dat kennismaken vrijblijvend is, zodat de druk minder hoog is. En je laat hierdoor blijken dat je ook naar je kind luistert.

Hoe lang duurt een coach-traject?

Coaching bij zelfstandigheid duurt vaak 3-6 maanden. Coaching bij gedrag duurt vaak 6 maanden of langer. Ik bespreek dit graag tijdens een intakegesprek. Maak hier je afspraak!

Welke methodes gebruik je?

In het algemeen werk ik oplossingsgericht. Dat betekent dat ik werk aan wat er al goed gaat en wat je daarvan kan leren. En kijk ik naar wat je kind wil bereiken en wat daarvoor nodig is.

Verder gebruik een combinatie van methoden die wetenschappelijk of in de praktijk aantoonbaar werken. Bijvoorbeeld door de richtlijnen bij ADHD te volgen. Daarnaast gebruik ik spelkaarten, andere materialen, schema’s en vragenlijsten om naast het gesprek in een andere energie te komen. Dat kan ook prima door het maken van een wandeling, omdat gesprekken op die manier vaak beter verlopen. Ook gebruik ik werkboeken wat jongeren thuis als voorbereiding op onze sessies kunnen invullen.

Tot slot kijk ik verder dan de hulpvraag door aandacht te geven aan wat er al goed gaat, welke kwaliteiten iemand heeft en promoot ik een gezonde leefstijl.

Mijn kind heeft een andere stoornis, zoals dyslexie, leerstoornis of is hoogbegaafd. Bied je daarbij ook begeleiding?

Ook al ben ik herin niet gespecialiseerd, vaak kan ik bij andere stoornissen toch voldoende begeleiding bieden. Zeker omdat het regelmatig voorkomt dat een client meerdere diagnoses heeft. Neem bij twijfel gerust contact met mij op!

Is online coaching ook mogelijk?

Als je wilt kan de coaching volledig of deels online plaatsvinden. Ik gebruik hiervoor bij voorkeur Zoom en kan je daarvoor uitnodigen.

Wat is de frequentie van de gesprekken?

Vaak zie ik cliënten eenmaal per week. Maar in overleg zijn ook andere afspraken te maken, bijvoorbeeld om de week. Of eenmaal per maand.

Bied je ook huiswerkbegeleiding aan?

Nee. Bij huiswerkbegeleiding krijgen leerlingen vaak driemaal per week begeleiding om onder toezicht het huiswerk te maken.

Bij scholieren en studenten is de school of studie vaak wel een belangrijk onderwerp in coaching. Denk bijvoorbeeld aan plannen en organiseren van het huiswerk. Maar het kind moet huiswerk nog wel zelf (thuis) maken.

Zakelijk

Wordt coaching vergoed via de gemeente?

Meijer Coaching heeft geen contract met gemeenten afgesloten. In veel gevallen zijn er wel mogelijkheden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Neem hiervoor contact met mij op voor meer informatie!

Wordt coaching vergoed door de zorgverzekering?

Nee, helaas wordt coaching niet vergoed door de zorgverzekering.

Beschik je over een vertrouwenspersoon?

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot) ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJvertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Je kunt het AKJ hier bereiken.

Werk je ook samen met kinderpsychologen?

Jazeker, er zijn regelmatig verwijzingen vanuit kinderpsychologen en ook andersom. Ik heb regelmatig contact met de volgende praktijken:

Werk je ook samen met scholen?

Regelmatig krijg ik verwijzingen vanuit scholen en soms huren scholen mij rechtstreeks in. Met de volgende scholen heb ik regelmatig contact:

 • Comenius College
 • Lucent College
 • Roland Holst College
 • Alberdingk Thijm College
 • Laar en Berg
 • College de Brink
 • ROC van Amsterdam (lokatie Hilversum)

Hoe ga je om met (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling?

Sinds 2013 is de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet stelt het gebruik van de meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bestaat uit een op maat gemaakt stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is niet het melden op zich, maar (meer) hulp aanbieden en op gang krijgen.

Bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling zal ik altijd overleggen met een deskundige collega, zoals de Aandachtsfunctionaris kindermishandeling van de beroepsorganisatie voor kindercoaches Adiona, waarbij ik aangesloten ben. Zelf volg ik regelmatig een training om signalen van kindermishandeling beter te leren herkennen.

Stel, ik ben ontevreden en ik wil een klacht indienen. Wat moet ik dan doen?

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over mijn dienstverlening dan hoop ik dat we hierover met elkaar in gesprek gaan. In alle gevallen kan je een klacht indienen bij een klachtencommissie en/of geschillencommissie die de klacht onafhankelijk beoordeelt. Ik ben hiervoor aangesloten via ZZP-er in de zorg waar je hier een klacht kan indienen. Hiermee voldoe ik aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Waar vind ik meer informatie over beleid/wetten rondom onderwijs & zorg?

Informatie over regels rondom onderwijs en zorg lees je in de Brochure Balans Onderwijs en zorg van Oudervereniging Balans.

Wat zijn de missie, visie en kernwaarden van Meijer Coaching?

Meijer Coaching streeft naar een inclusieve samenleving waar plaats is voor de eigenheid van jongeren met autisme en /of ADHD.

Meijer Coaching kijkt naar het totale plaatje van cliënten waardoor er verder wordt gekeken dan de hulpvraag. In het dagelijks leven betekent dat ook aandacht voor goed slapen, gezond eten & drinken, bewegen en onderhouden van vriendschappen. En niet onbelangrijk, kijken we naar wat er (al) goed gaat in het leven van pubers en hun ouders. De coach is daarbij niet de alwetende deskundige, maar kijkt over de schouder mee, of staat naast de cliënt.

Ben je ook bereikbaar buiten kantoortijden?

Nee, Meijer Coaching is niet bereikbaar buiten kantooruren.

 • In een crisis-situatie kan je contact opnemen met je huisarts of spoed-huisartsen-post.
 • Bij een levensbedreigende situatie bel je 112.
 • Bij suïcide-neigingen kan je 24 uur per dag contact opnemen met 113 online.

Hoe voldoe je aan de WTZA, de Wet Toetreding Zorgaanbieders en de WKKG, Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen?

De wet WTZA en de wet WKKG stellen eisen aan de organisatie en kwaliteit van zorgaanbieders. Zo ben ik aangesloten bij een klachtencommissie waarover ik je informeer bij start van een coach-traject.Ook maak ik gebruik van een beveiligd online cliëntendossier. Tot slot ben ik in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die ik je op verzoek kan tonen.

Praktisch

Wat is het verschil tussen een coach, therapeut en psycholoog?

Als coach werk ik oplossingsgericht om nieuw gedrag in de toekomst aan te leren. Ik gebruik daarbij onderdelen van methodes die ook worden gebruikt door een therapeut of psycholoog.

Een therapeut kijkt ook naar het verleden om de oorzaak van een klacht te vinden en gaat vaak dieper op het probleem in.

Een psycholoog doet onderzoek en mag een stoornis vaststellen. Ook behandelt deze cliënten. Vaak wordt coaching ingezet na de behandeling door de psycholoog.

Kom je ook aan huis en reken je hiervoor extra kosten?

Ik kom zeker ook aan huis en reken hiervoor € 0,30 per kilometer vanaf 1214 CV, de lokatie en v.v.
Coaching aan huis maakt het soms laagdrempeliger voor een kind/jongere. En vaak doen de problemen zich vooral thuis voor, waardoor het handig is om te zien wat er daar (niet) gebeurt.

Als je wilt kom ik aan huis in de volgende plaatsen:

 • Hilversum
 • Bussum, Naarden en Muiden (Gooise Meren)
 • Loosdrecht, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg, Breukeleveen (Wijdemeren)
 • Weesp, Huizen, Laren
 • Almere, Amersfoort en Utrecht

Kan je parkeren in de straat?

Het is betaald parkeren in de straat en omliggende straten. Een parkeerplek is altijd wel te vinden, maar soms even zoeken.

Ben je met het openbaar vervoer goed te bereiken?

Een bushalte is op loopafstand en Station Hilversum Sportpark is in de buurt. Kijk voor meer informatie op de site van het openbaar vervoer 9292.

In welke woonplaatsen/regio's bied je coaching aan?

Als je wilt kom ik aan huis in de volgende plaatsen:

 • Hilversum
 • Bussum, Naarden en Muiden (Gooise Meren)
 • Loosdrecht, ‘s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen, Nederhorst den Berg, Breukeleveen (Wijdemeren)
 • Weesp, Huizen, Laren
 • Almere, Amersfoort en Utrecht

Verwijzers

Ik ben gemeenteconsulent/lid van het wijkteam. Kan ik een client bij jou aanmelden?

Helaas is het niet mogelijk om zorg via de jeugdwet of de WMO te leveren.

Ik ben huisarts/kinderarts. Kan ik mijn patiënt rechtstreeks naar jou doorverwijzen?

Voor coaching is er geen verwijzing van een (huis)arts nodig. Dit heeft ook geen invloed op een mogelijke vergoeding van de kosten.

Staat je vraag er niet tussen?

NEEM CONTACT OP